R-E-D executive coaching en interim management logo

Monique Koopman

‘It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one most adaptable to change.’ Charles Darwin

 

Monique Koopman, Founder R-E-D Executive Coaching en interim management

‘Wanneer mensen zichzelf kunnen waarderen en hun unieke waarde kunnen toevoegen, worden ze gelukkiger en succesvoller in hun leven en in hun carrière.

Ik weet dat ik mijn unieke waarde toevoeg op het moment dat een cliënt een doorbraak maakt in zijn of haar ontwikkeling op weg naar het antwoord op de coachvraag’.

Een doorbraak is een schakelpunt in een coachsessie: een moment waar de cliënt een enorme sprong vooruit maakt op weg naar zijn of haar doel.

 

Stop wishing, start doing!                                                                                                                    

Algemene Informatie, Profiel Monique Koopman

Midden in het groen

Algemene Informatie, Profiel Monique Koopman

Slechts 2 minuten van de A27

Algemene Informatie, Profiel Monique Koopman

Afhankelijk van het weer en de inhoud van het gesprek

Algemene Informatie, Profiel Monique Koopman

Tijd nemen voor jezelf

Gecertificeerd Master Coach EIA European Mentoring & Coaching Council

EIA-keurmerk: Master Practitioner

Voor coaches die:

 • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring
 • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties
 • aantoonbaar een eigen bijdrage op MP-niveau aan het vakgebied hebben geleverd

Praktijkervaring:

 • minimale ervaring (vanaf het begin van je loopbaan als coach): 7 jaar
 • minimaal aantal cliënt-contacturen: 500 uur
 • minimaal aantal cliënten: 40 cliënten

Continue ontwikkeling:

 • minimaal 5 leermomenten in de afgelopen 12 maanden
 • minmaal 5 evaluaties van cliënten in de afgelopen 12 maanden
 • werken volgens de ethische gedragscode en diversiteitbeleid is vereist en dient aantoonbaar te zijn

Professionele ontwikkeling:

 • minimaal 48 uur op jaarbasis professionele ontwikkeling in de vorm van workshops, trainingen en/of opleidingen met PE-punten.
 • minimaal 1 uur per 35 coachuren aan supervisie of intervisie (minimaal elk kwartaal)
 • aantoonbaar lidmaatschap van een beroepsorganisatie
 • bijdragen aan de ontwikkeling van het coachvak

Kwalificaties/deskundigheid:

 • aantoonbare bewijzen van deskundigheid en/of een afgeronde opleiding met een EQA-keurmerk

Aanpak En Filosofie R-E-D Executive Coaching
Mijn benadering is resultaatgericht, effectief en diepgaand. Dit is gelijk aan de afkorting waar R-E-D voor staat:

Resultaatgericht:

Een geslaagde coaching is een diep verlangen, bij zowel de coach als de coachee, echt iets te veranderen en te verbeteren.

Effectief:

 • 95 procent van coachees/cliënten behalen het vooropgestelde resultaat of een beter resultaat.
 • De meeste coachingssessies leveren binnen een tijdsbesteding van minder dan 10 uur blijvend gewenst resultaat op.

Diepgaand:

Naast de geëigende coach- en adviesgesprekken worden ook technieken gehanteerd waarmee in de coaching de kennis en mogelijkheden die in het onderbewustzijn zijn opgeslagen worden ingezet.

Mijn visie en werkwijze zijn mede vormgegeven door inzichten, technieken en strategieën van inspirators als bijvoorbeeld Joseph Jaworski, Esther Hicks, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Jane Roberts, Anthony Robbins, Stephen Covey, Carl Rogers, Richard Bandler, Robert Dillts en Eric Berne.

Ik ben een executive coach voor particulieren en bedrijven, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap coaching.

Vanuit mijn passie en specialisme voor persoonlijk leiderschap werk ik ook graag met Young Professionals, toekomstige executives die nog aan het begin hun carrière staan.

Ik heb als jonge professional vanaf het begin van mijn carrière, ik was net twintig, coaching gehad en weet uit ervaring hoe dit bijdraagt in het bouwen van een succesvolle carrière. Ik wens deze ondersteuning alle jonge professionals toe.

Ik leef en coach vanuit de overtuiging dat mensen over een veel groter potentieel beschikken dan zij zich kunnen voorstellen.

 

 

Informatie: NLP, Transactionele Analyse , Hypnose en DiSC

Neuro Linguïstisch Programming                                                                                                                                                                                     

NLP is de wetenschap die zich bezighoudt met het bewust maken van onbewuste processen. De technieken vanuit NLP stellen mensen in staat toegang te krijgen tot het onderbewuste. NLP zorgt ervoor dat de negatieve invloed van het verleden achtergelaten kan worden en kan zo een gemoedstoestand, gedachten en gedrag “herprogrammeren”. Hierbij wordt het verleden uiteraard niet veranderd, maar wel de (onbewuste) betekenis of interpretatie die op emotioneel niveau is gekoppeld aan de gebeurtenis. Het resultaat is meer keuzevrijheid in denken, doen en voelen en authenticiteit in wie je bent. Vanuit dit nieuwe denken kun je sneller je doelen bereiken en meer invloed hebben op je toekomst en die van de organisatie gezin of mensen om je heen. De veranderingen die je zo bereikt in je denken, doen of voelen zullen blijvend zijn.

Hypnose

Hypnose is een separate certificering binnen NLP. Hypnose is vanuit een diepe ontspanning op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen die in je persoonlijke onbewuste niveaus liggen opgeslagen. In hypnose ben ik als coach je gids die je helpt de weg naar verborgen kennis te vinden. Ieder mens bezit een enorme bibliotheek/database waar alle ervaringen en kennis van zijn of haar leven liggen opgeslagen. Niet alle kennis en ervaringen is echter zo maar op te roepen. Soms zijn deze bewust of onbewust verdrongen. Soms was je ook gewoon te jong en ben je niet in staat deze oude herinneringen op te halen, omdat de tand des tijds deze lijkt te hebben uitgewist. Met behulp van hypnose krijg je wel toegang en kunnen enorme verhelderende inzichten ontstaan.

In begrijpelijke taal laat coaching in combinatie met hypnose zich misschien het beste uitleggen als het uploaden van bestanden uit je onderbewuste. De coach ondersteunt je bij het uploaden, downloaden en het vertalen van de informatie van de opgeslagen bestanden. Het onderbewuste spreekt namelijk graag in symbolen of via lichamelijke prikkels. Een gecertifieerde coach weet deze taal om te zetten naar woorden en begrijpelijk content.

Transactionele Analyse     

Transactionele analyse is een persoonlijkheidstheorie en psychotherapeutische  behandelmethode. Waar NLP de handvatten biedt om op neurologisch niveau en om bewuste en onbewuste programmering/ gedrag te veranderen, biedt TA vooral technieken en handvatten om op het gebied van communicatiezaken aan te pakken en te veranderen. TA is zeer geschikt om in te zetten in het geval van hiërarchische conflicten.   TA is een model waarmee de complexiteit en diepgang van jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt. Het is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering.

DisC

De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. DiSC is de afkorting van de woorden Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus. Met de DiSC-analyse, een online tool die de stijl van voorkeursgedrag identificeert, krijg je inzicht in jouw gedrag en hoe je hier mee om kunt gaan. Al meer dan 30 jaar gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld de DiSC® instrumenten om meer over zichzelf en anderen te leren. Het DiSC® model is gebaseerd op onderzoek van William Moulton Marston in de periode 1893-1947. Marston deed onderzoek naar “normale mensen” in hun omgeving of in specifieke situaties. In een persoonlijk gesprek naar aanleiding van de onlinetest krijg je inzicht in de dieper lagen van je test en het doorgronden van je testresultaten. Op basis van de uitkomsten kun je aansluitend middels coaching werken aan het vergroten van je bewustwording van het effect van jouw voorkeurs gedrag op anderen of aan jouw reactie op het voorkeurs gedrag van anderen.

Achtergrond En Opleiding

Tijdens mijn commerciële carrière heb ik mij steeds verder ontwikkeld op het gebied van persoonlijke groei en coaching.

Ik ben gecertificeerd NLP Master Coach, Internationaal gecertificeerd Time Line Practioner, Hypnose Practioner en DisC-trainer en ik heb een driejarige Transactionele Analyse opleiding Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling afgerond.

Vanuit deze combinatie van ervaringen als executive (o.a. Commercieel Directeur Perry Sport, Algemeen Directeur Promiss /Etam groep) aangevuld met diverse coachopleidingen ben ik in staat op alle relevante momenten mensen vanuit, en op alle niveaus verder te brengen.

Klik naar Linkedin profiel voor mijn commerciële carrière

Ik geloof in de zelfverantwoordelijkheid en in het zelfsturend vermogen van mensen. Dit zijn de pijlers onder mijn denken en doen.

Mijn stijl kenmerkt zich als luisterend, oprecht betrokken en steeds schakelend tussen hoofd en hart. Ik bied jou in de coachgesprekken onvoorwaardelijk steun en feedback.

Vanuit mijn commerciële carrière, inspireer ik vooral graag andere leidinggevenden/executives om stappen te zetten om contact te maken met hun persoonlijke kracht en intuïtie. Hiermee krijgen leidinggevenden toegang tot het in zichzelf vinden van nieuwe wijsheid en groei en krijgen zij een antwoord op de vraag wat zij als leider dienen te veranderen om succesvol te kunnen opereren in deze tijden van verandering.

Met coaching doe ik wat ik het liefste doe: een directe bijdrage leveren aan het proces van ontwikkeling en groei van mensen, en zo een indirecte bijdrage leveren aan het verbeteren van organisaties en de maatschappij.

Om mij als coach blijvend te ontwikkelen ben ik aangesloten aan, en voorzitter bij de VEC, de Vaksectie Executive Coaches en de NOBCO.

klik voor meer info over de VEC

 

Overzicht Referenties
Daar waar in de onderstaande referenties geen volledige namen zijn weergegeven zijn cliënten wel bereid om een persoonlijke referentie af te geven wanneer daar een verzoek voor is.

“Tijdens de conceptontwikkeling van een innovatief leiderschapsprogramma heb ik meerdere sessies met Monique meegemaakt. Haar combinatie van actieve kennis van en ervaring met senior managementfuncties, meerdere coaching concepten gekoppeld aan haar vermogen en passie om constructief indringend te spiegelen, maakt dat zij voor hogere lijnmanagers, directeuren, DGA’s en ervaren professionals een zeldzaam goede en effectieve executive coach is.  Het zorgt dat je meer inzicht krijgt in je persoonlijke drijfveren en profiel. De verkregen inzichten geven een nieuwe/versterkte basis om verder op te bouwen. Je krijgt meer dan je verwacht had Gerard Citroen, program director/associate/non-executive board member

‘Dankzij Monique ben ik mij bewust geworden van mijn onderbewustzijn en heb ik geleerd om mijn keuzes in het leven, zowel prive als zakelijk,  te stroomlijnen met mijn belangrijkste fundamentele behoeften. Samen met Monique ben ik een uitdagend traject ingegaan en hebben we allebei veel energie gestoken om te komen tot een volledige acceptatie van mijn eigen identiteit. Hoe mooi is dat! Meerdere coaching sessies heb ik mogen combineren met een massage, deze combinatie werkt enorm ontspannend en heeft ertoe geleid dat mijn onderbewuste ervaringen en behoeftes nog duidelijker werden. Ik heb deze combinatie als een verrijking van de coaching sessies ervaren. Monique is een fantastische coach, intelligent, ervaren en vertrouwen wekkend. Zij heeft mij, zonder dat ik het in de gaten had, begeleid in het worden van de betere versie van mijzelf. Ik ben haar dankbaar en wil haar warm aanbevelen aan iedereen die behoefte heeft aan het aangaan van een ontdekkingsreis om uiteindelijk thuis te komen bij jezelf! Petra Graveland, Manager Enterprise Accounts, bedrijf confidentieel

Monique is een bijzonder prettig persoon. Rustig en doortastend maar ook deskundig zowel op het retail- als intervisiebegeleidingsvlak. Zonder aanziens des persoons houdt ze deelnemers bij de les en verdiept ze de bijeenkomsten met relevante interventies. Zeker voor groepen (en ongetwijfeld ook individuen) met een zakelijke en/of commerciële achtergrond verstaat ze de kunst mensen mee te nemen en diepere achtergronden van hun keuzes te laten ontdekken. Ester van de Haar-van der Eerden, Directeur-bestuurder bij Gruitpoort Kunst, cultuur en debat

“Uit hoofde van mijn beroep heb ik vaak coaching gehad op allerlei gebied. Op een gegeven moment ben ik bij Monique terecht gekomen. Wat ik van Monique heel mooi vind, is haar onbevooroordeelde benadering. Ze kan op de juiste manier dicht bij mensen komen. Dit geeft een warmte en veiligheid die ik nog nooit eerder tijdens een coaching meegemaakt heb.Drs W.Kelderman, Docent ACTA.(Academisch Centrum Tandheelkunde)

“I took a series of coaching sessions with Monique at a moment when I was at a crossroads in both my personal life and career. The key challenge I faced was aligning my head with my heart in order to get into positive and affirmative action. Monique’s coaching helped me to start questioning some of the limitations I was putting in front of myself to block moving forward. I found her coaching style honest, fair and confronting but always respectful and kind. She used a wide variety of techniques from NLP to help me reflect more deeply and from different perspectives. I left every session with new ideas. Today I have made significant shifts in my life – moved countries, become closer to my family and I am in the process of changing career direction. Most importantly I am very happy with the decisions I have made and the actions I have taken.” Julia Homayounnejad, Marketing Director Philips

“Monique is een van de weinige echte executive coaches die Nederland rijk is. Monique is actief als (interim) directeur en weet vanuit eigen ervaring hoe kil het klimaat in de boardroom kan zijn. Daarnaast is ze volledig gecertificeerd Transactioneel (BTA) Coach en NLP Master Coach. Ze is een stevige coach die je echt verder brengt. Of je vragen puur carrière gerelateerd zijn of een persoonlijke kern hebben, maakt geen verschil. Door haar vragen en feedback brengt ze je tot inzichten en oplossing waarmee je grote stappen gaat maken. Ik heb al veel tevreden cliënten naar haar doorverwezen.” Robbert Hogenelst, directeur All About people

“Ik kwam per toeval op de coachstoel bij Monique en ben er achteraf heel blij mee. De coachsessies heb ik als uitdagend en verrassend ervaren.  De verschillende methoden die Monique heeft toegepast hebben ervoor gezorgd dat ik zelf achter kwam wat ik het beste kon doen  of beter kon laten om tot mijn doel te komen. De uitkomst was voor mij helend. De rust en het vertrouwen die Monique uitstraalde, zorgde ervoor dat ik voor de coaching open stond en mezelf oversteeg.“ Sara, tandarts

“Monique kan heel goed luisteren en bereidt zich uitstekend voor. Zij kan snel hoofd- en bijzaken scheiden en een heldere structuur in de sessies aanbrengen. En…dat zonder haar sensitiviteit te verliezen. Een mooie integratie tussen hoofd, hart en buik!” Frank van den Horst, directeur en partner

“Monique heeft passie door haar aderen stromen en daarvan hebben wij mogen genieten toen zij ons (NCD groep Achterhoek) tijdens intervisie-coaching o.a. de “kunst van het doorvragen” heeft geleerd. Zij beperkt zich niet tot 1 methodiek of 1 zienswijze en zij kan door haar brede ervaring en fantastische persoonlijkheid inspelen op plotselinge wendingen in een gesprek- of behoeftes in een groep. Haar intuïtie lijkt daarin leidend te zijn, meer nog dan wat anders. Monique daagt uit; brengt de groep verder en versterkt terloops de onderlinge verbondenheid van de mensen in “haar” groep.” Mr. J.P. Sars LL.M, CS Advocaten

“Mijn ervaring met Monique is zeer positief. Je kunt bij haar snel en goed resultaat behalen, vooral wanneer je je volledig kan openstellen.  Monique is een warm, begripvol, integer, respectvol, accuraat en vakkundig persoon. Door haar jarenlange werk ervaring in de retail en haar vele extra opleidingen, ondere andere. tot NLP Master Coach, was Monique in staat om snel tot mij door te dringen. Naast de gesprekken deed zij dit met behulp van een rollenspel, spiegelen of een lichte hypnose. Samen met Monique werkte ik aan “een betere versie van mijzelf”. Om volledig te ontspannen en om de sessies met Monique optimaal te ervaren raad ik je aan om de coaching te combineren met de algehele bodymassage van Hans de Bruin. Deze massage is vooral erg fijn als je gespannen of gestrest bent. Normaal houd ik niet van massages, maar Hans heeft sterke handen en geeft een goede stevige massage.” Natasja, lid Raad van Bestuur

“Via een relatie ben ik in contact gekomen met Monique die na een uitgebreid kennismakingsgesprek direct de voor mij belangrijke vraagstukken herkende en aangaf er wel wat mee te kunnen. Uit haar open en directe manier van communiceren sprak vertrouwen en door haar ervaring in het bedrijfsleven schakelt ze moeiteloos tussen resultaatgerichtheid en vrijheid in coaching, zonder opdringerig of zweverig te worden.  Haar plan van aanpak voorzag ook in een onderdeel relaxmassage, welke verzorgd werd door haar partner Hans. In eerste instantie voelde dit als een bijzondere combi, maar achteraf gezien bleek dit juist een zeer belangrijk onderdeel in het proces van ‘openstellen’ en ‘in contact met lichaam en gedachten komen’ waardoor ik ook vrijwel direct goede resultaten boekte. Al met al een zeer prettig traject met prettige mensen welke mij heel bewust de kracht van het onderbewustzijn hebben laten ervaren.” Edwin Siksma, Adjunct-directeur

“Monique is een geweldig goede coach! Ze stelt je op je gemak en vraagt op een vriendelijk en scherpe manier dóór, om samen met de klant erachter te komen waar het werkelijk bij de klant om draait. Haar aanpak is zakelijk en doeltreffend waardoor er snel bij mij nieuwe en hernieuwde inzichten naar voren kwamen. Monique is erg constructief, positief en werkt met veel bevlogenheid. Ik heb Monique na afloop haar verdiende loon gegeven: een 10! Zij heeft mij bevlogen om ook coach te worden, waar ik nog geen moment spijt van heb! ” Joris van der Bijl, Personal, Executive & Business coach.

“Monique werkt ieder jaar met heel veel managers, grootaandeelhouders en directies van organisaties en bedrijven. Monique maakt een bijzondere indruk  wegens haar doortastendheid , intelligentie, persoonlijkheid en snelheid van begrip. Ik vind haar een getalenteerd coach met een zakelijk en creatief inzicht. Een unieke combinatie en een aanbeveling waard.” Pieter Frijters, eigenaar Frijters MindTuning BV.

Monique en ik kennen elkaar al jaren en delen veel. Deze warme vriendschap was voor mij een belemmering om haar hulp als coach in te roepen. ‘Te dichtbij’ dacht ik. Dat bleek al snel het thema van onze sessies. ‘Niet te dichtbij asjeblieft’.
Het werd al snel duidelijk dat gebeurtenissen in mijn leven mijn huidige keuzes bepaalden en daardoor mijn vrijheid belemmerde. De integere manier waarop Monique mij stuurde en stimuleerde om de betekenis en gevolgen hiervan onder ogen te zien gaf mij de ruimte om los te komen van de emotionele beperkingen die dat veroorzaakte.
Zij heeft hierbij gebruik gemaakt van hypnose om mezelf toe te staan op een ontspannen manier een laagje dieper te gaan.
Dank je wel Monique voor je kennis, je vertrouwen en je integriteit. Ik heb mede dankzij jou een andere weg in kunnen slaan.
Truda Henselmans
Definitie Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap is vanuit een stevige fundering van zelfwaardering en scheppend vermogen, waarbinnen je zowel het vrouwelijke als het mannelijke in jezelf hebt geïntegreerd, jouw unieke toegevoegde waarde leveren.Vanuit deze beste versie van jezelf verbind je jezelf met anderen en ben je een inspirator en van betekenis voor anderen.

Zelfwaardering is het vermogen jezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen ik waardeer jou.

Scheppend vermogen is het vermogen om je eigen leven te creëren.

Het integreren van het vrouwelijke en het mannelijke betekent het integreren van het vermogen om zowel de leiding te nemen, scheppend en proactief te zijn als volgend, ontvankelijk en intuïtief te zijn.

Jouw unieke toegevoegde waarde leveren is dat doen wat aansluit op je visie, waar je voor staat, en je missie waar je voor gaat in je leven. Het betekent dat je met jouw unieke talenten en vaardigheden je eigen leven en dat van anderen positief beïnvloed.

                                                   

Tarieven en contract

 Tarieven 2022

 • 170,- euro per uur ex btw. voor Young Executives tot 30 jaar
 • 190,- euro per uur ex btw. voor particulieren
 • 245,- euro per uur ex btw. voor bedrijven (inclusief coaching monitor rapportages en evaluatie gesprekken.
 • Exclusief kosten voor DiSC of andere testen indien deze worden afgenomen
 • Exclusief reiskosten kosten bij Intervisie Coaching of training op locatie

Executive/ Loopbaancoaching is ook in 2021 belastingaftrekbaar

 • Coaching kan door particulieren als studiekostenpost bij de belastingaangifte worden afgetrokken. De coaching moet dan als doel hebben: het verbeteren van de vaardigheden voor huidig of toekomstig beroep.
 • Let er dan wel op dat op  je een verzoek indient voor de factuur. Op de factuur dient loopbaan coaching vermeld te worden in verband met inkomensverwerving en of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt.
 • Wel geldt er een drempel van € 250,-. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.
 • Tip: betaal in 1 jaar. Stel iemand betaalt in dec 2020 250 euro en jan 2021 250 euro. Dan krijg je 2x drempel. Maar alles in 1 maand, maar 1x drempel.
 • Voor werkgevers geldt dat loopbaancoaching onder gerichte vrijstellingen valt en dus niet ten koste gaat van de vrije ruimte.  De kosten zijn aftrekbaar als zakelijke uitgaven.
 • Ondernemers en zzp’ers kunnen de kosten als ondernemerskosten meenemen. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst.
 • Aan deze informatie over fiscale regelingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Informeer altijd bij de belastingadviseur.

Het belang van een coachcontract

Bij de start van een coachtraject zal er altijd een contract worden opgesteld. In de meeste gevallen zal het contract worden opgesteld en aangeboden door R-E-D. In sommige gevallen wordt gewerkt op basis van een contract van derden of de opdrachtgeer, de partij die de coaching inkoopt.

Berthe Schellinger, ZZP Service desk: Het belang van het schriftelijk vastleggen van opdrachten en het hebben van algemene voorwaarden wordt vaak onderschat. Veelal worden opdrachten niet- of nauwelijks vastgelegd, wat leidt tot een zwakke positie als een conflict met een opdrachtgever ontstaat, terwijl je dit eenvoudig kunt voorkomen!

In de praktijk in men geneigd snel aan de slag te gaan en wordt het vastleggen van afspraken vergeten. Dit levert achteraf vaak problemen op. Discussie over het uitgevoerde werk, wie was nu waar verantwoordelijk voor? En wat als jouw opdrachtgevers niet willen betalen? Niets vervelender dan dat je op dat moment niet kan terugvallen op een schriftelijke overeenkomst.

Discussie voorkomen

In veel gevallen kan discussie worden voorkomen door een simpel contract te maken waarin de werkzaamheden worden vastgelegd. In een dergelijk contract is het verstandig om bepalingen op te nemen die duidelijkheid geven omtrent de aard van de werkzaamheden, verantwoordelijkheid, verzekering, tarieven, btw, duur van de werkzaamheden en betalingstermijnen. Indien deze afspraken eenmaal goed zijn vastgelegd in een overeenkomst, kun je deze met een paar kleine aanpassingen vaker gebruiken. Een jurist zou je kunnen helpen een dergelijke basisovereenkomst op te stellen.

Onderlinge risico’s

Het vastleggen van afspraken in een schriftelijke overeenkomst heeft meerdere voordelen. In de eerste plaats levert een schriftelijke overeenkomst een bewijs van wat er is afgesproken. Mocht er discussie ontstaan dan heb je altijd een schriftelijk document om op terug te vallen. In de tweede plaats biedt een schriftelijk contract de mogelijkheid om tot een herverdeling van onderlinge risico’s te komen. Op deze manier kun je jouw eigen positie versterken en weten alle partijen waar ze aan toe zijn.

Privacyverklaring
Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Monique Koopman

R-E-D Executive Coaching

Curaçaolaan 27

1213 VJ Hilversum

telnr.: 06-13202322

e-mailadres: moniquekoopman@hotmail.nl

R-E-D Executive Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

R-E-D Executive Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Werkgever
 • Bankgegevens

 

Doeleinden

R-E-D Executive Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het verstrekken van content in uiteenlopende vormen, verbaal, digitaal en in hard copy;
 • Het bevorderen van participatie aan activiteiten;
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan (uw)

(aansluitings) overeenkomsten, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat R-E-D Executive Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van R-E-D Executive Coaching persoonsgegevens aan R-E-D Executive Coaching verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat R-E-D Executive Coaching deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan R-E-D Executive Coaching persoonsgegevens uitwisselen met derden. R-E-D Executive Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met de R-E-D Executive Coaching en mogen uw persoonsgegeven slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer R-E-D Executive Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein,Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren R-E-D Executive Coaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat R-E-D Executive Coachingzich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft R-E-D Executive Coaching  passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om R-E-D Executive Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u R-E-D Executive Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Monique Koopman

R-E-D Executive Coaching

Curaçaolaan 27

1213 VJ Hilversum

telnr.: 06-13202322

e-mailadres: moniquekoopman@hotmail.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door R-E-D Executive Coaching , laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. R-E-D Executive Coachingkan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens

R-E-D Executive Coaching en Interim Management

 • Curaçaolaan 27
 • 1213 VJ Hilversum
 • M: +31 613202322
 • E: Monique@persoonlijkleiderschapcoaching.com
 • KvK- nummer: 59540532

Web designer:

 • Jurren de Bruin
 • M: +31 642452175
 • E: Jurren@hotmail.com
 • Student GLU
“Uit hoofde van mijn beroep heb ik vaak coaching gehad op allerlei gebied. Op een gegeven moment ben ik bij Monique terecht gekomen. Wat ik van Monique heel mooi vind, is haar onbevooroordeelde benadering. Ze kan op de juiste manier dicht bij mensen komen. Dit geeft een warmte en veiligheid die ik nog nooit eerder tijdens een coaching meegemaakt heb.“                                 ,
Drs W.Kelderman

Docent ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde

7 + 11 =

Je kunt mensen niet verder brengen dan jezelf bent geweest

Monique Koopman, R-E-D Executive coaching & Interim management Monique Koopman

Hilversum, Curaçaolaan 27, 1213 VJ.

Neem afslag 33 van de A27.

R  esultaatgericht 

E  ffectief 

D  iepgaand