Intervisie coaching 

Als team, samen de ‘missing link’ vinden!

Rode stoelen en tafel R-E-D Team Intervisie Coaching

Intervisie coaching is samen met een groep collega’s of professionals en met de ondersteuning van een intervisie coach, onderling een bepaald thema bezien.

Intervisie coaching leert je o.a. feedback geven en feedback ontvangen

 

Overal in Nederland mogelijk

Mooie combinatie van plezier en professionaliteit

In een open en intensieve samenwerking

Intervisie Coaching

Intervisie coaching is samen met een groep van gelijkwaardige (op hiërarchisch niveau) collega’s of professionals en met de ondersteuning van een intervisiecoach, onderling een bepaald thema bezien. Door de techniek van intervisie ga je op een intensieve manier samenwerken en ga je als team samen de missing link vinden.

Intervisie is ook intravisie: inzicht in jezelf in relatie tot je werk.

De groep kan samen zoeken naar het antwoord op een thema en kan ook samen met jou zoeken naar een antwoord op een persoonlijke vraag. Bij intervisie coaching kunnen deelnemers, bij toerbeurt, een casus of vraagstuk indienen.

‘I am in the proces of becoming the best version of myself’

De meeste thema’s die worden ingebracht spelen vaak in meer of mindere mate ook bij alle deelnemers in de groep. Door de vorm van intervisie levert het gezamenlijk zoeken naar antwoorden dan ook vrijwel altijd voor alle deelnemers inzicht op.
Deelname aan intervisie vraagt van de deelnemers een hoge mate van motivatie om zich te willen ontwikkelen en te leren. Tevens is het van belang dat je bereid bent om je open te stellen en dat je elkaar kunt vertrouwen.

Door deelname aan intervisie ontwikkel je je vermogen om feedback te ontvangen en feedback te geven. In de groep ontstaat tijdens een intervisie een verdieping in de verbinding met elkaar. Door deze verbinding ontstaat ontspanning en door deze ontspanning worden vaak bijzonder antwoorden of oplossingen gevonden.

 

Monique heeft passie door haar aderen stromen en daarvan hebben wij mogen genieten toen zij ons (NCD groep Achterhoek) tijdens intervisie-coaching o.a. de “kunst van het doorvragen” heeft geleerd. Zij beperkt zich niet tot 1 methodiek of 1 zienswijze en zij kan door haar brede ervaring en fantastische persoonlijkheid inspelen op plotselinge wendingen in een gesprek- of behoeftes in een groep. Haar intuïtie lijkt daarin leidend te zijn, meer nog dan wat anders. Monique daagt uit; brengt de groep verder en versterkt terloops de onderlinge verbondenheid van de mensen in “haar” groep.”

(Kijk voor meer referenties op de profielpagina)

Mr. J.P. Sars LL.M

Advocaat, CS Advocaten

Ik wil Advies Over Een Intervisie Coachingtraject

Wanneer je belangstelling hebt om aan te sluiten bij een intervisie coaching thema traject dan nodig ik je uit voor een telefonisch of persoonlijk advies/kennismakingsgesprek.

Telefonisch advies:

⦁ Volstaat wanneer je je keuze voor een thema coachingssessie met mij al gemaakt hebt.
⦁ In het telefoongesprek licht ik iets verder in detail toe hoe een en ander in zijn werk gaat en kan ik nog vragen beantwoorden.

Na het gesprek stuur ik je:
⦁ De coaching aanvraag met een bevestiging van onze afspraak en de geplande data.
⦁ De coaching overeenkomst met daarin de voorwaarden. Deze tekenen wij beiden vooraf aan de themabijeenkomst.

Persoonlijk advies:

⦁ Wanneer je vooraf aan de coaching mij persoonlijk wilt ontmoeten.
⦁ Wanneer er nog twijfel is over welke thema van intervisie coaching nu het best bij je past.
⦁ Wanneer er behoefte is aan eerste korte intake om meer helderheid op de intervisie coaching te krijgen.

Na het gesprek stuur ik je:
⦁ De coaching aanvraag met een bevestiging van onze afspraak en de geplande data.
⦁ De coaching overeenkomst met daarin de voorwaarden. Deze tekenen wij beiden vooraf aan het eerste gesprek.

Bedrijfsadvies:

Het eerste gesprek voor een intervisie coaching opdracht (voor) vindt bij voorkeur plaats op de locatie van de opdrachtgever. Gezamenlijk bespreken we waar behoefte aan is:
⦁ Individueel coach traject.
⦁ Intervisie coachtraject en individuele coachtrajecten
⦁ Combinatie van testen, intervisie en individuele coaching.
⦁ Ander nader te formuleren op maat gesneden traject.

Thema Avonden Persoonlijk Leiderschap

Bij de bovenstaande buttons Intervisie coaching en Intervisie coaching advies heb je informatie gelezen over wat Intervisie coaching inhoudt en hoe en waarover je meer advies kunt inwinnen.

Een thema-avond intervisie coaching levert je het volgende op:

⦁ Een netwerkavond met mensen met een overeenstemmende interesse.
⦁ Een avond waar je vanuit vrije wil iets komt leren over jouw thema.
⦁ Een avond waar je een nieuwe techniek intervisie coaching eigen maakt.
⦁ Het vergroten van je vermogen door te luisteren en door te vragen.
⦁ Het vergroten van inzicht in jezelf in relatie tot je werk of anderen.
⦁ Een veilige plek om in openheid persoonlijk vragen of onzekerheden te delen en beantwoord te krijgen.
⦁ Vertrouwen in anderen en steun van anderen bij het ontwikkelen van inzicht in eigen aandeel of opties bij lastige situaties en oordeelsvorming.
⦁ Vergroten van je vermogen feedback te geven en te ontvangen.

Thema Persoonlijk leiderschap is een intervisie programma voor maximaal negen deelnemers. Op deze thema-avonden treffen deelnemers elkaar om onderwerpen of persoonlijke vragen met betrekking tot het thema Persoonlijk leiderschap met elkaar te delen, te bezien maar ook om over het thema te leren.

Ik zal iedere thema-avond openen met afwisselend informatie (,)over persoonlijk leiderschap, of met het delen van technieken vanuit de Transactionele analyse of NLP. Deze technieken hebben tot doel jouw persoonlijk leiderschap te versterken.

Onderwerpen op de avonden zullen onder ander zijn Giftige bazen of Goeroes, het managen van hiërarchische conflicten en het nut van persoonlijke coaching van jezelf of medewerkers.

De thema-avonden zien er als volgt uit:

⦁ 20:00 Inloop met koffie en thee
⦁ 20:15 Korte presentatie over Persoonlijk Leiderschap
⦁ 20:30 Intervisie coaching sessie
⦁ 21:45 Afronden met drankje

De avonden vinden steeds plaats op de eerste woensdag van de maand.
Start deel 1 november, december en januari, start en vervolg deel 2 maart, april en mei.
Inschrijven kan voor alle zes de avonden of voor minimaal drie avonden met een optie op verlenging direct na de eerste sessie naar totaal zes deelnames.
Kosten per drie sessies 180 euro.
Bij directe inschrijving voor zes sessies 300 euro.
Een sessie gaat van start bij minimaal zes deelnemers.

De complete agenda voor de thema-avonden vind je onder de button agenda.

Thema Avonden Giftige Bazen Of Goeroes?

Bij de bovenstaande buttons Intervisie coaching en Intervisie coaching advies heb je informatie gekregen over wat Intervisie coaching inhoudt en hoe en waarover je meer advies kunt inwinnen.

Een thema-avond intervisie coaching levert je het volgende op:

⦁ Een netwerkavond met mensen met een overeenstemmende interesse.
⦁ Een avond waar je vanuit vrije wil iets komt leren over jouw thema.
⦁ Een avond waar je een nieuwe techniek intervisie coaching eigen maakt.
⦁ Het vergroten van je vermogen te luisteren en door te vragen.
⦁ Het vergroten van inzicht in jezelf in relatie tot je werk of anderen.
⦁ Een veilige plek om in openheid persoonlijk vragen of onzekerheden te delen en beantwoord te krijgen.
⦁ Vertrouwen in(-,) en steun van anderen bij het ontwikkelen van inzicht in eigen aandeel of opties bij lastige situaties en oordeelsvorming.
⦁ Vergroten van je vermogen feedback te geven en te ontvangen.

Thema Giftige bazen of Goeroes is een intervisie programma voor maximaal negen deelnemers. Op deze thema-avonden treffen deelnemers elkaar om onderwerpen of persoonlijke vragen met betrekking tot het thema Giftige bazen of Goeroes met elkaar te delen, te bezien maar ook om over het thema te leren.

Uit onderzoek is gebleken dat 40% van alle werkenden weleens van baan is gewisseld vanwege het gedrag van de baas.

Wat is het verschil tussen een goede en een giftige baas? Hoe herken je ze en vooral hoe ga je met ze om? Vaak ook zijn het deze giftige bazen die je tot inzicht en helderen keuzes in je leven brengen. Soms kan een giftige baas zelfs je goeroe blijken te zijn. Het is hoe dan ook een thema dat vandaag de dag zeer actueel is en waarover veel te delen en te leren is.

Ik zal iedere thema-avond openen met afwisselend informatie, over het thema, of met het delen van technieken vanuit de Transactionele analyse of NLP. Deze technieken hebben tot doel jouw persoonlijk leiderschap met betrekking tot het thema Giftige bazen of Goeroes te versterken.

Onderwerpen op de avonden zullen onder ander persoonlijk leiderschap,
het managen van hiërarchische conflicten en het nut van persoonlijke coaching van jezelf of medewerkers zijn.

De thema-avonden zien er als volgt uit:

⦁ 20:00 Inloop met koffie en thee
⦁ 20:15 Korte presentatie over Giftige bazen of Goeroes
⦁ 20:30 Intervisie coaching sessie
⦁ 21:45 Afronden met drankje

De avonden vinden steeds plaats op de tweede woensdag van de maand.

Start deel 1 november, december en januari, start en vervolg deel 2 maart, april en mei.
⦁ Inschrijven kan voor alle zes de avonden of voor minimaal drie avonden (met een optie op verlenging direct na de eerste sessie naar (totaal) zes deelnames).
⦁ Kosten per drie sessies 180 euro.
⦁ Bij directe inschrijving voor zes sessie 300 euro.
⦁ Een sessie gaat van start bij minimaal zes deelnemers.

De complete agenda voor de thema-avonden vind je onder de button agenda.

Thema Avonden Business Spirituality

Bij de bovenstaande buttons Intervisie coaching en Intervisie coaching advies heb je informatie gelezen over wat Intervisie coaching inhoudt en hoe en waarover je meer advies kunt inwinnen.

Een thema-avond intervisie coaching levert je het volgende op:

⦁ Een netwerkavond met mensen met een overeenstemmende interesse.
⦁ Een avond waar je vanuit vrije wil iets komt leren over jouw thema.
⦁ Een avond waar je een nieuwe techniek intervisie coaching eigen maakt.
⦁ Het vergroten van je vermogen te luisteren en door te vragen.
⦁ Het vergroten van inzicht in jezelf in relatie tot je werk of anderen.
⦁ Een veilige plek om in openheid persoonlijk vragen of onzekerheden te delen en beantwoord te krijgen.
⦁ Vertrouwen in anderen en steun van anderen bij het ontwikkelen van inzicht in eigen aandeel of opties bij lastige situaties en oordeelsvorming.
⦁ Vergroten van je vermogen feedback te geven en te ontvangen.

Thema Business Spirituality is een intervisie programma voor maximaal negen deelnemers. Op deze thema-avonden treffen deelnemers elkaar om onderwerpen of persoonlijke vragen met betrekking tot het thema Business Spirituality met elkaar te delen, te bezien maar ook om over het thema te leren.

In 2006 riep de Nyenrode Business Universiteit de eerste leerstoel voor Business Spiritualiteit in het leven.

Inmiddels vind je op meerdere universiteiten leergangen spiritualiteit. Op deze thema-avonden is er ruimte om te onderzoeken hoe jij met dit onderwerp omgaat. Met elkaar kunnen we zoeken naar de wijze waarop je deze business spirituality in jouw carrière of organisatie ruimte kunt geven. Nederland zal, zoals op veel gebieden, ook hier trendsetter zijn.

Ik zal iedere thema-avond openen met afwisselend informatie, over het thema, of met het delen van technieken vanuit de Transactionele analyse of NLP. Deze technieken hebben tot doel jouw persoonlijk leiderschap te versterken.

Onderwerpen op de avonden zullen o.a. zijn persoonlijk leiderschap,
het managen van hiërarchische conflicten en het nut van persoonlijke coaching van jezelf of medewerkers.

De thema-avonden zien er als volgt uit:

⦁ 20:00 Inloop met koffie en thee
⦁ 20:15 Korte presentatie over Business Spirituality
⦁ 20:30 Intervisie coaching sessie
⦁ 21:45 Afronden met drankje

De avonden vinden steeds plaats de derde woensdag van de maand.

Start deel 1 november, december en januari, start en vervolg deel 2 maart, april en mei.
⦁ Inschrijven kan voor alle zes de avonden of voor minimaal drie avonden (met een optie op verlenging direct na de eerste sessie naar (totaal) zes deelnames).
⦁ Kosten per drie sessies 180 euro.
⦁ Bij directe inschrijving voor zes sessie 300 euro.
⦁ Een sessie gaat van start bij minimaal zes deelnemers.

De complete agenda voor de thema-avonden vind je onder de button agenda.

Agenda

Agenda wordt op dit moment gemaakt

Logo TA academie, Monique Koopman

Ik heb een driejarige opleiding TA Persoonlijke Groei & Professionele Ontwikkeling afgerond bij TA Nederland.

 

Klik voor meer info over Transactionele Analyse

Be truthful, gentle and fearless

Gandhi

7 + 1 =

R  esultaatgericht 

E  ffectief 

D  iepgaand