Professionele tests R-E-D executive coaching en interim management logo

Professionele tests

Omdat je het zeker wilt weten!

Maskers als metafoor professionele tests

In het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen, ligt de basis van persoonlijk en professioneel succes.

Je besluit om professionele tests te doen, met de ondersteuning, van een coach omdat de uitkomsten van de testresultaten en het intakegesprek voor een coachtraject samen het meest gedegen vertrekpunt zijn om te gaan werken aan een coachvraag.

 

 

“…..when I was at a crossroads in both my personal life and career. The key challenge I faced was aligning my head with my heart in order to get into positive and affirmative action. Monique’s coaching helped me to start questioning some of the limitations I was putting in front of myself to block moving forward. I found her coaching style honest, fair and confronting but always respectful and kind. …….. Most importantly I am very happy with the decisions I have made and the actions I have taken.” 

(Read all of above and more testimonials on Profile page)

Julia Homayounnejad

Marketing Director , Philips

Afname En Advies professionele tests

Testen met een coach

Je besluit om met de ondersteuning van een coach een test te doen omdat je wilt werken aan het verbeteren of veranderen van bepaalde test resultaten:

 • Jij of je medewerkers maken in eigen tijd de test van voorkeur en bespreken deze in een eenmalige sessie met de coach.
 • Welke uitkomsten verassen in positieve zin, welke in negatieve? Wil je de uitkomsten slechts kennen of wil je werken aan het verbeteren of veranderen van bepaalde test resultaten?
 • Afhankelijk van je wens gaan we een vervolg plan opstellen. Soms kan een coachsessie een oplossing zijn. Het kan ook zo zijn dat er ander vormen van ondersteuning of begeleiding nodig zijn om de uitkomsten van de test op korte termijn te wijzigen.

Wanneer je belangstelling hebt voor de combinatie testen en persoonlijke coaching dan nodig ik je uit voor een telefonisch of persoonlijk advies/ kennismakingsgesprek.

Telefonisch advies:

 • Volstaat wanneer je je keuze voor een test en coaching sessie met mij al gemaakt hebt.
 • In het telefoongesprek licht ik iets verder in detail toe hoe e.e.a. in zijn werk gaat en kan ik nog vragen beantwoorden.
 • Tijdens dit gesprek plannen we de eerste en eventuele volgende datums voor de gesprekken in.
 • Na het gesprek stuur ik je:
 1. De coaching aanvraag met een bevestiging van onze afspraak en de geplande data.
 2. De coaching overeenkomst met met daarin de voorwaarden. Deze tekenen wij beide vooraf aan het eerste gesprek.

 

Persoonlijk advies:

 • Wanneer je vooraf aan de coaching mij persoonlijk wilt ontmoeten.
 • Wanneer er nog twijfel is over welke vorm van testen het beste past bij de coachvraag.
 • Wanneer er behoefte is aan eerste korte intake om meer helderheid op de test en / of coachvraag te krijgen.
 • Na dit gesprek plannen we de eerste en eventuele volgende data ‘s voor de gesprekken in.
 • Na het gesprek stuur ik je:
 1. De coaching aanvraag met een bevestiging van onze afspraak en de geplande data.
 2. De coaching overeenkomst met daarin de voorwaarden. Deze tekenen wij beide vooraf aan het eerste gesprek.

Bedrijfsadvies:

Het eerste gesprek voor een testing en coaching opdracht voor 1 of meerdere executives vindt bij voorkeur plaats op de locatie van de opdrachtgever. Gezamenlijk bespreken we de waar behoefte aan is:

 • Testing en individueel coachtraject.
 • Testing en coachtraject van meerdere medewerkers.
 • Ander nader te formuleren op maat gesneden traject.

 De toekomst begint met het stellen van de juiste vraag!

Ik Wil Een DisC Profiel Laten Maken

Ik wil een DiSC profiel laten maken 

Je voelt je anders dan anderen in de groep, maar kunt daar niet goed de vinger op leggen. De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. DiSC staat voor de afkorting van de woorden Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.

Met de DiSC analyse (een online tool die de stijl van voorkeursgedrag identificeert) krijg je inzicht in jouw gedrag en hoe je hier mee om kunt gaan. Al meer dan 30 jaar gebruiken miljoenen mensen over de hele wereld de DiSC® instrumenten om meer over zichzelf en anderen te leren. Het DiSC® model is gebaseerd op onderzoek van William Moulton Marston (1893-1947). Marston deed onderzoek naar “normale mensen” in hun omgeving of in specifieke situaties.

Ik wil een DiSC profiel laten maken voor mijn team

Het team waar je leiding aan geeft functioneert niet zoals je wenst, maar je kunt daar niet goed achterhalen wat de rede hiervan is. De DiSC analyse is bij een uitstek een tool om in te zetten in dit geval. Het geeft een goed inzicht in de balans of onbalans van bepaald gedrag, acties of vaardigheden binnen je team en je krijgt handvatten waar je transformatie mee op gang kunt brengen.

Het DiSC-profiel biedt een kernachtige typering van de personen in je team en de dominerende stijl binnen het totale team.  Als gecertificeerd DiSC trainer kan ik jou als leidinggevende adviseren en ondersteunen bij het optimaliseren van je team. Aansluitend kunnen er met een aantal medewerkers individuele coaching sessies nodig blijken en afgesproken worden.

 De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf

Ik Wil Meer Weten Over Mijn Managementstijl

Ik wil meer weten over mijn managementstijl

Met deze test test je managementstijl en managementkwaliteiten. Je leert of jij beschikt over de kenmerken van de Nederlandse manager. De test is gebaseerd op de Big Five theorie en een unieke managementschaal. De uitkomsten kunnen een start zijn van een coachtraject, omdat je vastbesloten bent je managementvaardigheden te verbeteren of je stijl iets aan te passen.

Een onderdeel van de coaching zal gelijk zijn aan die van de zogenaamde ‘boarding’ gesprekken. Dit betekent dat we aan de slag gaan met het toetsen en ontwikkelen van de kracht van je persoonlijk leiderschap. We doen dit aan de hand van een lijst met 25 vragen waarin duidelijk word hoe sterk je bent op het gebied van persoonlijk leiderschap.

 

Persoonlijk leiderschap is het fundament waarop je een succesvolle carrière als leider bouwt.

Ik Wil Meer Weten Over Mijn Cognitieve Vaardigheden

Een intelligentietest of cognitieve-capaciteitentest leert je welk werk- en denkniveau je bezit. Na de test weet je hoe het staat met jouw capaciteiten rekenkundige, taalkundige capaciteiten, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren en commercieel inzicht ten opzichte van de normgroep. Binnen iedere functie zijn weer andere vaardigheden van belang.

Persoonlijkheid en karakter zijn middels coaching tot zekere hoogte te veranderen. Cognitieve vaardigheden laten zich door coaching niet veranderen. Wanneer je laag scoort op commercieel inzicht en je droom is om inkoopdirecteur te worden, dan verandert een coaching sessie daar niet veel aan. Ik kan je helpen om te onderzoeken hoe krachtig je droom is en of het zinvol is om aan je commerciële capaciteiten te gaan werken door bijvoorbeeld een aanvullende studie bedrijfskunde.

Een cognitieve vaardighedentest koppelen aan een coaching kan je wel heel goed ondersteunen als je bezig bent om je te oriënteren op een geheel nieuwe loopbaan. De test leert je op welke vaardigheden je bovengemiddeld scoort en de coaching zal helder maken wat jou verder als mens uniek maakt en waar jij echt waarde kan toevoegen.

Ik Wil Meer Weten Over Mijn Persoonlijkheid

De persoonlijkheidstest die ik gebruik is gebaseerd op de Big Five. Deze test is onder psychologen geaccepteerd als de belangrijkste persoonlijkheidstest (in zijn soort). Big Five refereert aan de vijf karaktertrekken die het onderscheidt. Deze test wordt ingezet als bij coaching, personeelsselectie en beroepskeuze. Na het maken van de test heb je zicht op hoe jouw persoonlijkheid scoort ten opzichte van het gemiddelde van de volgende karaktertrekken:

 • Ben je extravert of werk je graag in een rustige omgeving alleen?
 • Ben je vriendelijk en flexibel of juist meer competitief?
 • Ben je te typeren als georganiseerd en zorgvuldig of eerder chaotisch?
 • Ben je emotioneel stabiel of eerder wat onrustige en onzeker?
 • Ben je meer op feiten gericht of sta je open voor nieuwe ideeën of ervaringen?

Een beter inzicht in wie jij bent kan ondersteunen in de coaching. Het is een extra hulpmiddel om te begrijpen waarom de functie die je nu uitvoert of het bedrijf waar je werkzaam bent al dan niet bij je passen. De uitslagen van de test laten tegelijk zien waar er werk te doen is. Het verleden staat namelijk niet gelijk aan de toekomst en ieder mens heeft alle hulpbronnen in zich om te veranderen. Mogelijk ligt er een hele duidelijke oorzaak ten grondslag aan een bepaalde karaktertrek. Deze oorzaak heeft ertoe bijgedragen dat jij bepaald gedrag bent gaan ontwikkelen. Wanneer dit gedrag je blokkeert in je leven of je carrière dan is coaching de beste weg om daar snel verandering in te brengen.

Je kunt altijd een betere versie van jezelf worden!                                                                                               

Monique Koopman gecertificeerd DiSC trainer

What you put up with,

you end up with

R  esultaatgericht 

E  ffectief 

D  iepgaand