Reflecteren is een onlosmakelijk onderdeel van professionele coaching. Een executive coach dient minimaal 1 uur op 35 praktijkuren intervisie of supervisie te organiseren. Zou reflecteren ook een onlosmakelijk onderdeel van leiderschap en besturen moeten worden?

Om scherp te blijven is reflectie nodig

Naarmate je hoger op de carrièreladder klimt, wordt het risico groter dat je weinig tot geen ongefilterde feedback meer krijgt. Om toch scherp te blijven is reflectie nodig: het vermogen en de wil om naar jezelf te kijken en zowel de sterke als de zwakke kanten te zien. Dit is vooral op de hoogste sporten van de ladder van belang: die van toezichthouders. Daarnaast is er lef nodig om het geleerde ook te gebruiken. Het getuigt van lef om door te vragen; het getuigt van lef om je intuïtie te volgen en jouw inzichten en antwoorden eens te delen met anderen in je omgeving. Besturen, leidinggeven en coachen: het begint bij inzicht en lef.

Reflecteren is een doelgerichte bewuste activiteit. Een activiteit gericht op leren, ontwikkeling en handelen (denken, voelen, doen) in toekomstige situaties. Het gaat er om niet alleen te evalueren of terug te kijken hoe je iets gedaan hebt, maar ook te kijken waarom je iets doet of nalaat en wat dat te maken heeft met je eigen houding als leider, bestuurder: je gedachten en gevoelens, je drijfveren en waarden, je behulpzame en je belemmerende overtuigingen.

 

 

 

 

Zelfinzicht

Met deze competentie laat je zien dat je je bewust bent van je eigen waarden, overtuigingen, vaardigheden en gedrag. Je laat zien hoe deze je manier van leidinggeven, besturen beïnvloeden en dat je in staat bent om dit zelfinzicht te gebruiken bij het helpen realiseren van je bedrijfsdoelstellingen. Zelfinzicht is de competentie die het fundament legt voor ontwikkeling en groei. Kritisch kijken naar je eigen handelen als leidinggevende/ bestuurder maakt dat je je voortdurend blijft ontwikkelen. Hierdoor groeit je impact als leider.

 • Welke boodschappen (ervaringen, verhalen en overtuigingen) uit mijn verleden beïnvloeden mijn handelen als leider/ bestuurder hier-en-nu?
 • Welke rol had ik vroeger binnen de systemen waarvan ik deel uitmaakte? Welke parallellen zie ik in mijn huidige rol?
 • Wie of wat drukt op mijn ‘knoppen’? Waar of met wie gebeurt dat wel eens? In welke situatie, met welk type medewerker, klant of opdrachtgever?
 • Met welke ervaringen uit het verleden heeft dat te maken en hoe ga ik daar hier-en-nu mee om?
 • Welke theoretische modellen zijn voor mij behulpzaam bij deze zelfreflecties?
 • Van welke gestructureerde feedback van derden (executive coach, klant, supervisor, intervisiegenoten ) maak ik gebruik bij deze zelfreflecties?
 • Op welke manier(en) deel ik mijn visie en ervaringen als leider/ bestuurder met anderen?
 • Wat is mijn specifieke en unieke bijdrage vanuit mijn huidige rol? Welke bijdrage lever ik van daaruit aan mijn organisatie aan mijn rol als leider of bestuurder?

Zelfontwikkeling

Met deze competentie laat je zien dat je voortdurend het eigen niveau van jouw leiderschap onderzoekt en verbetert, alsmede de reputatie van je rol als leider/ bestuurder hoog houdt door je eigen ontwikkeling bij te houden.

 • Hoe ziet het proces eruit om mijn eigen ontwikkeling permanent up-to-date te houden?
 • Op basis waarvan onderzoek ik mijn eigen werkwijze?
 • Op welke manieren verzamel ik feedback over mijn werkwijze en ontwikkeling? Wat is mijn visie op leidinggeven/ besturen?
 • Welke praktijk pas ik toe om mijn eigen opvattingen, houdingen en vaardigheden voortdurend tegen het licht te houden?

Met behulp van je executive coach sta je stil bij je persoonlijk en professioneel functioneren en je wensen, doelen en mogelijkheden voor de toekomst. “Stilstaan bij” is nadenken over, reflecteren op. In dit kader is reflectie gericht op het verwerven van inzicht in en bewustwording van je functioneren, je wensen, je doelen, belemmeringen en mogelijkheden. Je gaat meer bewuste keuzes maken, je leert anders omgaan met obstakels, je ziet nieuwe, andere perspectieven. Dit is een creatief en motiverend proces dat niet makkelijk is, en dat je zeker energie zal kosten maar je ook nieuwe energie oplevert. Samen met een coach borg je dat reflectie effectief en diepgaand is.

Wat zeggen leiders zelf over wat reflectie/ coaching oplevert?

Volgens het literatuuronderzoek van Voogd en Kuyvenhoven zijn er aanwijzingen dat regelmatig reflecteren de arbeidsbelasting verlaagt en leidt tot een groter zelfinzicht en tot een toename van de persoonlijke effectiviteit (zoals op het gebied van grenzen stellen, omgaan met conflicten en het uiten van emoties). Om te kunnen reflecteren is tijd en rust nodig. Uit onderzoek door Yvonne Burger is gebleken dat rust de belangrijkste opbrengst van executive coaching is:

Ze noemen allemaal rust, dat vind ik het meest opvallend. Door zelfonderzoek leren mensen zichzelf beter kennen. Ze worden rustiger en daardoor effectiever in hun rol. In mijn eigen onderzoek heb ik veel executives gesproken die heel positief zijn over de effecten van coaching.

Ook in mijn eigen praktijk is er ergens tijdens de coaching die verwondering, de bewustwording bij executives dat ze nooit eerder tijd namen om te reflecteren en door dit nu dan wel te doen er eenvoudige oplossingen voor beperkende overtuigingen, emotionele blokkades of schijnbaar complexe vraagstukken blijken te zijn.

De bonus

Na afloop van de coaching ervaren executives dat ze aardiger zijn geworden, voor zichzelf en anderen en dat ze door nieuw gedrag te vertonen veel meer bereiken dan voorheen.

Monique Koopman

Geaccrediteerd EMCC Master Coach

*Competenties Zelfinzicht en Zelfontwikkeling vertaald vanuit het NOBCO competentieprofiel