Tegenwindhaar

Je kent ze wel die mensen die altijd lopen te klagen en overal tegen zijn. Je herkent ze al van verre, chagrijnige kop op een lijf dat altijd tegen de wind in lijkt te lopen. Hun haar trouwens ook, bedenkt ik mij nu,‘tegenwindhaar’ (zoals dat van Wilders en Trump). Wanneer je last ondervindt van (milde) vergelijkbare karaktertrekken of gewoon moe bent van je eigen gedrag of managementstijl en in 2017 vooral wilt leren om vooruit te kijken, dan kan mijn onderstaande, overigens verder serieuze artikel, je alvast wat op weg helpen

Besteed niet te veel tijd aan achteruitkijken, het is namelijk niet de richting die je op wilt

Stoppen? Klinkt eenvoudiger dan het is!

Luister maar eens naar de mensen om je heen. Er wordt oneindig veel tijd besteed aan klagen en discussiëren over wat men niet wil of niet ziet zitten. Ik wil niet langer, ik geloof niet in, ik ga niet weer enzovoort. Zowel mensen als organisaties hebben vaak moeite om te stoppen met een bepaalde negatieve levenshouding, – gedrag of een bepaalde wijze van organiseren of aansturen. In extreme kan dit bij mensen lijden tot een burn-out en bij organisaties tot een faillissement. Wanneer je echter tijdig onderkent dat je in een negatieve vicieuze cirkel terecht bent gekomen, dan kun je daar (met wat hulp) meestal weer goed uitkomen.

Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld te veel tijd besteden aan het analyseren van historische data en te lang zoeken, en vaak vergeefs naar houvast op basis van deze historische data. Wanneer de stijgende lijn echter al een aantal jaren een dalende is geworden kun je daaruit slechts leren waar het fout is gegaan. De oplossing ligt vervolgens in de toekomst. Mensen blijven soms hun leven lang gedrag vertonen dat hun ooit, vaak als kind, aandacht van hun ouders opleverde. Soms was dit aangeleerd gedrag om hen als kind een bepaalde veiligheid te garanderen in het gezin. We spreken dan van een overlevingsstrategie. In het volwassen leven blijven we dit gedrag, deze overlevingsstrategieën, voortzetten/ herhalen maar belemmerd dit gedrag ons nu vaak om vooruit en tot nieuwe keuzes te komen.

Het gaat er dus om dat je je oude gedrag gaat herkennen en dat je gaat leren dat de beste manier om dit gedrag te veranderen bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe visie en/ of het maken van nieuwe positieve keuzes.

Iedere dag is een nieuwe kans om een nieuwe keuze te maken, om te herbeslissen

Transactionele analyse of TA is een persoonlijkheidstheorie die ik regelmatig inzet in mijn coachingtrajecten. TA gaat ervan uit dat:

  • Een mens (een organisatie) op basis van ervaringen in de vroege levensjaren (of historische cijfers) “besluiten” neemt over zichzelf en zijn omgeving.
  • Deze besluiten kunnen zowel positief als negatief zijn.
  • Ieder besluit daarmee van invloed is op de kwaliteit van de verdere levensloop.
  • Vroege ervaringen langdurig het denken en handelen van mensen bepalen.
  • Negatieve besluiten groei en ontwikkeling remmen.
  • Positieve besluiten een stimulerende invloed hebben.

Vanuit de persoonlijkheidstheorie van de TA zijn coach en cliënt erop gericht dit zich steeds herhalende gedrag, of de gedachten die zich steeds maar blijven herhalen, te analyseren waarna de mogelijkheid ontstaat om (indien gewenst) te komen tot verandering van de gedragspatronen. Een executive- of business coach ondersteunt hierbij zowel op persoonlijkevraagstukken als op organisatievraagstukken.

Een van de belangrijkste doelen in een coaching relatie is dat de cliënt (eigenaar of eindverantwoordelijk van een organisatie/ afdeling) zich bewust wordt de patronen die zijn/haar gedrag (mede) bepalen en vervolgens acties ontwikkelt die leiden tot verandering van bestaande gedragspatronen. De analyse en inzichten vanuit het coachingtraject stellen de cliënt in de gelegenheid de zogenaamde “herbeslissing” m.b.t. zijn bestaande gedragspatronen te nemen en of nieuwe visie voor zichzelf of zijn organisatie te ontwikkelen.

De fijnste manier om tot nieuwe besluiten te komen is door te kiezen voor een gecombineerde coaching en massage behandeling. Door deze combinatie kun je, tegelijk op geestelijk als op lichamelijk niveau, losmaken wat vast zit. Er ontstaat meer lucht, licht en helderheid. Wij helpen je bij het ontrafelen en uit ‘de knoop halen’ van oud gedrag en het ontwikkelen van nieuw gedrag. Wij zetten ons, (Hans(de Bruin, masseur) zijn handen ik mijn hoofd en wij beiden met ons hart, in het nieuwe jaar weer helemaal in opdat jij in 2017 misschien en eindelijk kan gaan doen wat je al zolang wilde gaan doen.

We zijn en blijven natuurlijk beschikbaar voor een veel breder scala aan coachvragen, losse coachtrajecten bij mij of massage behandelingen bij Hans.

Voor 2017 wens ik, wensen wij je vooral, Yes to You, maak je dromen waar!

Harte groet,

Monique Koopman & Hans de Bruin