Monique Koopman Vitality Mind Challenge

R-E-D Executive Coaching

                                                                                                                                     Vitality Mind Challenge ® Monique Koopman


Wist u dat met de aanpak van het NCPSB 96,2% van psychisch verzuim voorkomen kan worden? En wist u ook dat:

  • Ruim de helft van de beroepsbevolking, uw directie- en managementteam behoren daar ook toe, een sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out heeft?
  • 37,1% van de beroepsbevolking verzuimt al regelmatig door stressklachten, overspanning of burn-out?
  • 17,1% van de beroepsbevolking met dit soort klachten in de acute gevarenzone zit met een sterk verhoogd risico langdurig uit te vallen?
  • De gemiddelde duur van stress gerelateerd verzuim is de afgelopen jaren fors toegenomen?
  • De ruime meerderheid (70-80%) van de mensen zien hun uitval niet aankomen?
  • Volgens het persbericht van de ARBO, zal, als we er niet snel iets aan doen, over iets meer dan tien jaar een kwart van de werknemers thuiszitten of minder inzetbaar zijn?
  • Het NCPSB’s preventieve traject, waarmee langdurig verzuim binnen de risicogroep in uw organisatie kan worden teruggedrongen van 11% naar 3,8%?
  • Dat deze aanpak van het NCPSB, de unieke Vitality Mind Challenge® aanpak kan worden toegepast op alle medewerkers, ook op diegenen die zich “goed” voelen? U dus?
  • Dit leidt tot echte preventie en uitval hierdoor voorkomen kan worden?
  • U nu kunt voorgaan in deze preventie?

Ervaar met uw directie- of managementteam hoe deze preventie tool werkt, hoe TOP fit u bent als team en pas deze aanpak vervolgens toe op al uw medewerkers.                                                                      Monique Koopman VMC® Licensed Executive Coach:  0613202322