We nemen eerst leiding over onszelf, voordat wij leidinggeven aan anderen. Dit artikel gaat over ezels, het toenemend belang van persoonlijk leiderschap in de maatschappij, een definitie van persoonlijk leiderschap en een stukje literaire geschiedenis over het onderwerp.

 ‘Een ezel stoot zich in het algemeen geen tweemaal aan dezelfde steen’   

Persoonlijk Leiderschap

 

Er is steeds meer behoefte aan wijze leiders in de wereld en tegelijk lijkt het alsof er steeds minder wijze leiders zijn. Het spreekwoord ‘Een ezel stoot zich in het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen’, zegt eigenlijk dat als je twee keer dezelfde fout maakt je dommer bent dan een ezel. Wat zegt dit over ons, over dat wij herhaaldelijk dezelfde fouten maken? ‘Learning by doing’ klinkt mooi, maar het kan mogelijk ook anders.

Zijn we onnodig dom bezig en hoe kunnen we dit veranderen? Een mens gelijk een ezel die bang is gaat echt niet vooruit en een angstig mens gelijk een ezel dingen leren vraagt vertrouwen en geduld. Je kunt anderen veel leren, maar dan moet je wel weten hoe je dat moet doen. Doe je dat niet goed, dan doen mensen niet wat je wilt en gaan ze hun eigen gang. Dat mensen in de wereld steeds angstiger worden en vanuit deze angst meer domme dingen doen en domme keuzes maken, zien we overal om ons heen gebeuren.

Wil jij veranderingen doorvoeren in je bedrijf of in de wereld dan gaat het vooral om stoppen met dezelfde fouten blijven maken. In deze nieuwsbrief pleit ik voor het vergroten van persoonlijk leiderschap alvorens van enige betekenis en invloed op anderen te willen zijn. Vanuit een goed ontwikkeld vermogen tot persoonlijk leiderschap ben je beter in staat om te stoppen met onnodig fouten te maken, om geduld te hebben en vertrouwen te winnen van anderen.

 

Definitie Persoonlijk Leiderschap

 

Ondanks het feit dat het begrip persoonlijk leiderschap al meer dan 2000 jaar bestaat en er veel, wereldwijde bestsellers (zie einde nieuwsbrief) over het begrip geschreven zijn is er bijzonder genoeg vrijwel geen betekenis of definitie in onze woordenboeken of encyclopedieën te vinden over het begrip persoonlijk leiderschap. Onderstaande mijn definitie:

 • Persoonlijk leiderschap is het vermogen leiding te geven aan jezelf vanuit een stevige fundering van zelfwaardering(1) en scheppend vermogen(2), waarbinnen je zowel het vrouwelijke als het mannelijke(3) in jezelf hebt geïntegreerd om vandaar uit jouw unieke toegevoegde waarde (4) (talenten en vaardigheden) te leveren. Vanuit deze beste versie van jezelf verbind je jezelf met anderen en ben je een inspirator en van positieve betekenis voor anderen:
 • (1) Zelfwaardering is het vermogen jezelf in de spiegel aan te kijken en te zeggen ik waardeer jou, ik houd van jou.
 • (2) Scheppend vermogen is het vermogen om je eigen leven vorm te geven, te creëren.
 • (3) Het integreren van het vrouwelijke en het mannelijke betekent het integreren van het vermogen om zowel de leiding te nemen, scheppend en proactief te zijn als volgend, ontvankelijk en intuïtief te zijn.
 • (4) Jouw unieke toegevoegde waarde leveren is dat doen wat aansluit op je visie, waar je voor staat, en je missie waar je voor gaat in je leven.

Persoonlijk leiderschap coaching

 

Persoonlijk leiderschap is ’common sense’, maar niet altijd ‘common practice’. Teneinde persoonlijk leiderschap te vergroten bestaan er naast heel veel boeken inmiddels diverse persoonlijk leiderschap trainingen en enkele gespecialiseerde leiderschap coaches in Nederland.

 • Met behulp van deze coaches en trainingen leer je onder andere:
 • Wie ben ik, wat is mijn persoonlijke visie en mijn missie?
 • Waardeer ik mijzelf zoals ik nu ben?
 • Wat zijn mijn fundamentele behoeften?
 • Wat doe ik, en is wat ik doe in lijn met mijn fundamentele behoeften?
 • Hoe word ik de beste versie van mijzelf en via welke route?
 • Voel ik mij voldoende verbonden en ben ik inspirerend en van betekenis voor anderen?
 • Bezit ik het vermogen om zowel de leiding te nemen, scheppend en proactief te zijn als volgend, ontvankelijk en intuïtief te zijn?

 Persoonlijk leiderschap training

 

Persoonlijk leiderschap trainingen worden vaak opgebouwd vanuit de kennis en met behulp van Neuro Linguïstisch Programmeren ofwel NLP. Met NLP werk je aan het ontwikkelen en verbeteren van persoonlijk leiderschap door het inzetten van je zintuigen, je neurologische systeem, je mind, je taal en non-verbale communicatie en je gedrag.

 

Boeken en geschiedenis

 

Het boek Tao-teh-king behoort tot de grote klassieken uit de wereldliteratuur. In dit beroemde werk beschrijft Lao-Tse, een oude Chinese filosoof en schrijver, de regels voor persoonlijk leiderschap. Wanneer je deze regels volgt leer je jezelf en anderen te begrijpen. ‘Pas wanneer je deze regels machtig bent, kun je een wijze leider zijn’, aldus Lao-Tse.

In een recenter verleden schreef de Amerikaanse auteur ​Napoleon Hill (1883 –1970) meerdere wereldwijde bestsellers waarin hij met name in zijn boek The Law of Successschrijft over hoe je persoonlijk leiderschap of persoonlijk succes, zoals Hill dit noemt, in je leven kunt creëren. In The Law of Success schrijft Hill over de 16 wetten van persoonlijk succes.

Onderdelen van Napoleon Hill zijn lessen en aanvullende adviezen om je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen zijn te vinden in boeken van bekende hedendaagse auteurs die over persoonlijk leiderschap schrijven zoals Stephen Richards Covey (1932 – 2012) in zijn boek The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness / de 8ste eigenschap: Van effectiviteit naar inspiratie (2004) en Tony Robbins (1960) in zijn boek Unlimited Power / Je ongekende vermogens ( voor het eerst gepubliceerd in 1987).

Waar je ook voor kiest, na het lezen van een aantal boeken of na een persoonlijk leiderschap coaching- of trainingstraject ben je beter in staat om zelf vanuit een meer coachende houding in het leven te staan en heb je een solide basis gelegd om, aldus Lao-Tse, een wijze leider te zijn.